ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ
2923 ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി തത്സമയ ഡാറ്റ.
ക്രിപ്റ്റോകോർട്ടെറ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ

ക്രിപ്റ്റോകോർട്ടേറ്റർ കൺവേർട്ടർ

ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി കാൽക്കുലേറ്റർ

ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി വിലനിലവാരം ചാർട്ടുകൾ

ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ചാർട്ടുകൾ

ക്രിപ്റ്റോ-കറൻസി റാങ്കിംഗ്

ക്രിപ്റ്റോ-കറൻസി വില ഇന്ന്

മികച്ച ക്രിപ്റ്റോകോർട്ടറേറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്

ക്രിപ്റ്റോ വിപണികൾ

ക്രിപ്റ്റോകൗണ്ടർമാറ്റ് മാര്ക്കറ്റ് ക്യാപ്
ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച്നിരക്ക് പരിഷ്കരിച്ചു: 19/02/2020 21:10

Newbium (NEWB) വില ചരിത്രം ചാർട്ട്

Newbium ചാർട്ട് ട്രേഡിങ്ങ് ആരംഭം മുതൽ. Newbium മൂല്യ ചരിത്രം മുതലുള്ള 2016.

Newbium വില ചരിത്രം, ചാർട്ട് ട്രേഡിങ്ങ് ആരംഭം മുതൽ

Newbium വില നിലവാര ചാർട്ട്

Newbium 2020

ഓൺലൈൻ ചാർട്ടുകളിലെ Newbium നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ സ available ജന്യമായി ലഭ്യമാണ്.

Newbium 2020 ന്റെ ഓരോ ദിവസത്തെയും നിരക്ക്. ലോക എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ 2020 ൽ Newbium നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും കഴിയും.

Newbium സമയത്ത് Newbium എന്ന നിരക്കിന്റെ മാറ്റം ഓരോ ദിവസവും, ആഴ്ച, മാസം.

Newbium 2019

Newbium ന്റെ ചരിത്രം ഓൺ‌ലൈൻ‌ ചാർ‌ട്ടുകളിലെ വിനിമയ നിരക്ക് വെബ്‌സൈറ്റിൽ‌ സ free ജന്യമായി.

2019 ന്റെ ഓരോ ദിവസത്തിനും Newbium ന്റെ വില. ലോക എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ 2019 ൽ Newbium ഏത് തുകയ്ക്ക് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും സാധിച്ചു.

Newbium എന്ന നിരക്കിലെ മാറ്റം 2019 ഓരോ ദിവസവും, ആഴ്ച, മാസം.

Newbium 2018

ഓൺലൈൻ ചാർട്ടുകളിലെ Newbium വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം വെബ്‌സൈറ്റിൽ സ is ജന്യമാണ്.

Newbium 2018 ന്റെ ഓരോ ദിവസത്തെയും നിരക്ക്. 2018 ൽ ഒരാൾക്ക് Newbium എത്രത്തോളം വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും കഴിയും.

2018 സമയത്ത് ഓരോ ദിവസവും, ആഴ്ച, മാസം എന്നിവയ്ക്കുള്ള Newbium എന്ന നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്തുക.

Newbium 2017

Newbium ന്റെ വിനിമയ നിരക്ക് ഓൺ‌ലൈൻ ചാർട്ടുകളിൽ വെബ്‌സൈറ്റിൽ സ available ജന്യമായി ലഭ്യമാണ്.

Newbium 2017 ന്റെ എല്ലാ ദിവസവും വില. ക്രിപ്‌റ്റോ എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളിൽ 2017 ൽ Newbium വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും കഴിയുന്ന വില.

Newbium ലെ 2017 ലെ നിരക്ക് 1 ദിവസം, 1 ആഴ്ച, 1 മാസം.

Newbium 2016

Newbium ന്റെ ചരിത്രം ഓൺലൈൻ ഗ്രാഫുകളിലും പട്ടികകളിലും വിനിമയ നിരക്ക് സ is ജന്യമാണ്.

2016 ന്റെ ഓരോ ദിവസത്തിനും Newbium ന്റെ വില. 2016 ൽ Newbium എത്ര വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യണം.

Newbium സമയത്ത് Newbium എന്ന നിരക്കിന്റെ മാറ്റം ഓരോ ദിവസവും, ആഴ്ച, മാസം.